Levin Juristbyrå

En notarius publicus har blivit utsedd av länsstyrelsen att kontrollera och att intyga äktheten i olika sorters uppgifter. Så när du exempelvis behöver kopior av pass eller betyg inför arbete eller studier utomlands kan du kontakta en notarius publicus från Levin Juristbyrå.

Det är ett bra val att vända sig till Levin Juristbyrå som erbjuder de allra flesta uppdrag inom legalisering och notarisering. När du har ett specifikt önskemål kan du höra av dig genom att ringa. Oavsett om det gäller en kopia som saknar namnunderskrift, en handling utfärdad av en privatperson eller en annan typ av dokument. Att välja familjejurist linköping är ett mycket bra val.

Vad mer gör en notarius publicus?

De hjälper till att intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i offentliga handlingar. Dessutom kan en notarius publicus vara med och vittna när exempelvis ett rum för förvaring ska stängas eller öppnas och kan en notarius publicus bekräfta att en person har behörighet till att göra vissa specifika saker. De får även uppgiften att bekräfta att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan person. Vidare får en notarius publicus förse handlingar med apostille

(Alltså en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Däremot finns det en del saker som notarius publicus inte är skyldig att göra. Till exempel delgivning av handlingar och sånt som inte är rimligt att begära.

Det kan även vara bra att känna till att notarius publicus kan bestryka adoptionshandlingar. Du kan kontakta Levin Juristbyrå som är en familjejurist genom att ringa och boka en passande tid. Dessutom finner du också en prislista på hemsidan där du kan se vad det kommer att kosta. Det ska vara prisvärt och enkelt att kontakta notarius publicus från Levin Juristbyrå. Därmed kan du räkna med ett väl utfört arbete, med ett bra resultat när det är färdigt.

Vad gör en familjejurist

En familjejurist är en jurist som valt att specialisera sig på familjerättsliga ärenden. Söker du efter familjejurist Linköping hittar du snabbt vidare förklaringar kring vad en expert på familjerättsliga frågor jobbar med. Vanligen gäller tvisterna exempelvis vårdnad om barn, boende och umgänge.

Familjejurist Linköping

Om du behöver en familjejurist Linköping med närområden kommer du att ha flera valmöjligheter. Många familjejurister är särskilt noggranna med att inte låta båda parterna i en tvist anlita en jurist från samma juristbyrå. Är du osäker kan du alltid fråga. Det kan annars lätt uppstå en jobbig situation med intressekonflikter.

Familjejurist Norrköping

Också i Norrköping är det möjligt att hitta jurister specialiserade på familjeärenden. Du kan börja med telefonrådgivning hos en jurist och vid behov fortsätta med flera tjänster.

När anlita jurist

Anlitar du en jurist när du anar att en familjerättslig tvist är på nära, vet du från början dina rättigheter och skyldigheter. Det är också mycket bra att redan innan ett tvistemål dras igång ha diskuterat situationen med en expert.

Skilsmässa

När en skilsmässa redan är igång kan situationen väldigt lätt bli infekterad. Här är vanligen väldigt mycket känslor inblandade. Först och främst ska alla vuxna i situationen göra allt för att komma överens så bra att de kan kommunicera sakligt, åtminstone om gemensamma barn. Men ibland är det faktiskt bättre att kommunicera via någon annan. Vid en bodelning är affektionsvärden av största betydelse. Också här kan du vinna på att ha juridiskt stöd från början.

Vårdnad och umgänge

En tvist om vårdnad är aldrig lätt. Barnen är det viktigaste vi har och det vanliga är att föräldrar skulle göra allt för sina barn. Men om inget fungerar som det ska så kan det vara bättre att bara den ena föräldern har vårdnaden. Fortfarande har dock barnen rätt till umgänge, så länge det kan ske tryggt.…